کتاب موجودات غیر ارگانیک

کتاب موجودات غیر ارگانیک اثر استاد محمدعلی طاهری بنیانگذار عرفان حلقه می باشد این کتاب در سال 2012 توسط انتشارات شرکت انتشاراتی گریگور تاتواتسی ارمنستان منتشر شده است مطالعه این کتاب به تمامی علاقمندان و محققان عرفان حلقه توصیه می گردد.

دانلود کتاب موجودات غیر ارگانیک لینک مستقیم 1