کتاب مدیریت کل نگر

کتاب مدیریت کل نگر اثر استاد محمدعلی طاهری بنیانگذار عرفان حلقه می باشد این کتاب در سال 1391 توسط انتشارات INTERUNIVERSAL PUBLISHING انتشارات عرفان حلقه منتشر شده است مطالعه این کتاب به تمامی علاقمندان و محققان عرفان حلقه توصیه می گردد.

دانلود کتاب مدیریت کل نگر لینک مستقیم 1