کتاب انسان از منظری دیگر

کتاب انسان از منظری دیگر اثر استاد محمدعلی طاهری بنیانگذار عرفان حلقه می باشد این کتاب در سال 1388 توسط انتشارات بیژن تهران منتشر شده است مطالعه این کتاب به تمامی علاقمندان و محققان عرفان حلقه توصیه می گردد.

دانلود کتاب انسان از منظری دیگر لینک مستقیم 1

دانلود کتاب انسان از منظری دیگر لینک مستقیم 2