کتاب انسان و معرفت

کتاب انسان و معرفت اثر استاد محمدعلی طاهری بنیانگذار عرفان حلقه می باشد این کتاب در سال 2011 توسط انتشارات شرکت انتشاراتی گریگور تاتواتسی ارمنستان منتشر شده است مطالعه این کتاب به تمامی علاقمندان و محققان عرفان حلقه توصیه می گردد.

دانلود کتاب انسان و معرفت لینک مستقیم 1