کتاب (اصول) عرفان حلقه

کتاب (اصول) عرفان حلقه اثر استاد محمدعلی طاهری بنیانگذار عرفان حلقه می باشد این کتاب در سال 1391 توسط انتشارات Interuniversal Publishing انتشارات عرفان حلقه منتشر شده است مطالعه این کتاب به تمامی علاقمندان و محققان عرفان حلقه توصیه می گردد.

دانلود کتاب (اصول) عرفان حلقه لینک مستقیم 1

دانلود کتاب (اصول) عرفان حلقه لینک مستقیم 2

عرفان حلقه

عرفان حلقه نوعي سير و سلوك عرفاني است، كه مباحث عرفاني را مورد بررسي نظري و عملي قرار مي‌دهد؛ و از آن‌جا كه انسان شمول است، همه‌ي انسان‌ها صرف‌نظر از نژاد، مليت، دين، مذهب و عقايد شخصي، مي‌توانند جنبه‌ي نظري آن را پذيرفته و جنبه‌ي عملي آن را مورد تجربه و استفاده قرار دهند

در تبيين اين انديشه، اصولي را بر مي‌شماريم.

توجه: این اصول از کتاب عرفان کیهانی برداشته شده است برای دانلود این کتاب به لینک منبع در پایین صفحه مراجعه نمایید.

اصل 1 عرفان حلقه: هدف

هدف از اين شاخه‌ي عرفاني، كمك به انسان در راه رسيدن به كمال و تعالي است؛ حركتي از عالم كثرت به عالم وحدت. در اين راستا، همه‌ي تلاش‌ها براي نزديكي انسان‌ها به يكديگر صورت گرفته، از هر عاملي كه باعث جدايي انسان‌ها و ايجاد تفرقه بين آن‌ها مي‌شود، اجتناب به عمل مي‌آيد.

اصل 1 عرفان حلقه: تعریف عالم وحدت

عالم وحدت به عالمي اطلاق مي‌گردد كه ادراكي بوده، در آن انسان به درك تن واحده بودن جهان هستي مي‌رسد. جهاني كه همه‌ي اجزاي آن تجلّيات الهي محسوب مي‌شود. در اين حالت، انسان خود را با همه‌ي اجزاي جهان هستي در ارتباط و يكتايي مي‌بيند.

اصل 3 عرفان حلقه: تعریف عالم کثرت

عالم كثرت به عالمي اطلاق مي‌گردد كه در آن، انسان‌ها از يكديگر جدا شده‌اند، تا جايي كه دنياي هر انساني صرفاً محدود به خود بوده، خارج از خود را به رسميت نمي‌شناسد و فقط به فكر خويشتن است و همه‌ي توجه او به حفظ منافع شخصي، زندگي مادي و زميني‌اش معطوف مي‌باشد. اين روند، در انتها به درگيري با خويشتن منجر شده، تضادهاي فردي به اوج مي‌رسد. در عالم كثرت، هيچ دو انساني نمي‌توانند يکديگر را تحمل کنند.

اصل 4 عرفان حلقه: جهان شمول بودن

همه‌ي انسان‌ها مي‌توانند در هوشمندي و شعور حاكم بر جهان هستي به توافق و اشتراك نظر رسيده، پس از آزمايش و اثبات آن، به صاحب اين هوشمندي كه خداوند مي‌باشد، برسند؛ تا اين موضوع، نقطه‌ي مشترك فكري بين انسان‌ها شده و قدرت و تحكيم پيدا نمايد. بنابراين، عامل مشترك فكري بين همه‌ي انسان‌ها و يا به عبارت ديگر، زيربناي فكري همه‌ي انسان‌ها، شعور حاكم بر جهان هستي و يا شعور الهي است.

در اين تفكر و بينش، اين عامل مشترك، «شبكه‌ي شعور كيهاني» ناميده مي‌شود.

اصل 5 عرفان حلقه: جهان هستی از حرکت آفریده شده

جهان هستي از حركت آفريده شده است، از اين رو جلوه‌هاي گوناگون آن نيز ناشي از حركت بوده و چون هر جلوه‌اي كه ناشي از حركت باشد، مجازي است، در نتيجه جهان هستي نيز مجازي مي‌باشد و چون هر حركتي نياز به محرّك و عامل جهت‌دهنده دارد، لذا اين عامل حاكم بر جهان هستي را آگاهي و يا هوشمندي حاكم بر جهان هستي مي‌باشد كه آن را «شبكه‌ي شعور كيهاني» مي‌ناميم. بنابراين، جهان هستي وجود خارجي ندارد و تصويري مجازي از حقيقت ديگري بوده و در اصل از آگاهي آفريده شده است و اجزاي آن مطابق شكل زير مي‌باشد.

اجزا شبکه شعور کیهانی

نظر به اين كه هوشمندي حاكم بر جهان هستي، مي‌بايستي خود از جايي ايجاد شده و در اختيار منبعي باشد، اين منبع را صاحب اين هوشمندي دانسته، «خدا» مي‌ناميم.

اصل 6 عرفان حلقه: نسبت حقيقت به مجاز

نسبت حقيقت به مجاز

نسبت حقیقت به مجاز

اصل 7 عرفان حلقه : تصور چندپارچگی برای خداوند محال است

تصور چند پارچگي براي خداوند محال است و او يكپارچه و در وحدت مي‌باشد. لذا تجليّات او (جهان هستي) نيز مي‌بايستي يكپارچه و در وحدت بوده، چيزي به آن قابل اضافه شدن و يا كم كردن نمي‌باشد. در نتيجه، جهان هستي يكپارچه است و كليه‌ي اجزاي آن به يكديگر مرتبط و تن واحده محسوب مي‌شوند.

تصور چندپارچگی برای خداوند محال است

اصل 8 عرفان حلقه : خداوند و جهان هستی نامحدود است

تصور محدوديت برای خداوند محال است و وجود او نامحدود مي‌باشد. بنابراين، تجلّيات او نيز بايد نامحدود باشد. در نتيجه، جهان هستي نامحدود است.

اصل 9 عرفان حلقه : جهانی که در آن هستیم یکی از بی نهایت جهانهای موازی است

به علت نامحدود بودن تجلّيات يار، جهان دو قطبی (جهاني كه انسان مي‌شناسد و در آن عمر زميني خود را سپري مي‌كند) نمي‌تواند تنها تجلّي خداوند باشد، لذا اين جهان صرفاً يكي از جهان‌هاي جهان هستي است. به عبارت ديگر، جهان هستی، به جهاني اطلاق مي‌شود كه خود متشكل از بي‌نهايت جهان‌های ناشناخته‌ی موازی يكديگر است؛ به اين صورت:

جهان های موازی عرفان حلقه

اصل 10 عرفان حلقه : جهان هستی فاقد شكل و منظره‌ ی ثابت بوده

جهان هستي فاقد شكل و منظره‌ي ثابت بوده، هر ناظري آن را بسته به سرعت حركتش در فضا و فركانس چشمش به شكلي مي‌بيند. اگر ناظر وجود نداشته باشد، جهان هستي نيز وجود نخواهد داشت. هر چشمي (انسان، حيوان…) به گونه‌اي طراحي گرديده كه جهان هستي را به شكل خاصي براي صاحب آن متجلّي سازد و چشم است كه تصوير مجازي ناشي از حركت ذرات را به ناظر گزارش مي‌دهد. اگر فركانس چشمي بي‌نهايت باشد، چيزي را در جهان هستي مشاهده نخواهد كرد.

اصل 11 عرفان حلقه : هیچ واقعیتی در جهان هستی گم نمی شود

انسان شاهد جهان هستي و جهان هستي شاهد انسان است. هيچ واقعيتي در جهان هستي گم نشده و مانند يك حافظه‌ي عظيم عمل نموده و كليه‌ي وقايع را درون خود براي هميشه ثبت و ضبط مي‌نمايد.

اصل 12 عرفان حلقه : اعتقادات

اعتقادات افراد به دو بخش زيربنا و روبنا تقسيم مي‌شود. زيربنا بخش اشتراك فكري همه‌ي انسان‌ها بوده، همان‌گونه كه در بخش نظري و عملي عرفان كيهاني (حلقه) به اثبات مي‌‌رسد، شعور الهي و يا هوشمندي حاكم بر جهان هستي است، كه در اين شاخه‌ي عرفاني مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرد. روبناي فكري نيز شامل دستورالعمل‌هاي اديان و مذاهب و تعاريف و راه‌هاي مختلف رسيدن انسان به تعالي است، كه آن نيز خود مي‌تواند به دو بخش اشتراكي و اختصاصي تقسيم شود.

در عرفان كيهاني (حلقه)، زيربناي فكري انسان مورد بررسي اصلي قرار گرفته، در مورد روبناي فكري اشتراكي، تعاريفي پيشنهاد مي‌نمايد و با بخش اختصاصي روبناي فكري انسان‌ها كه شامل اعتقادات و مراسم و مناسك مختلف است، برخورد و مداخله‌اي ندارد. در واقع، عرفان كيهاني (حلقه)، شعور الهي را به طور نظري و عملي ثابت نموده، از اين طريق وجود صاحب اين هوشمندي يعني خداوند را به اثبات مي‌رساند و در واقع اين عرفان، منجر به خداشناسي عملي مي‌گردد.

اصل 13عرفان حلقه : پله‌ عقل و پله‌ عشق

انسان همواره دو پله در مقابل خود دارد: پله‌ي عقل و پله‌ي عشق.

پله‌ي عقل؛ ‌دنياي علم و دانش، فن و روش و تكنيك، پند و نصحيت، دليل و برهان و استدلال، سعي و كوشش و تلاش، و… و به طور كلي حيطه‌اي است كه آن را اصطلاحاً « دنياي ابزار‌» مي‌ناميم.

پله‌‌ي عشق؛ دنياي وجد و ذوق و شوق، حيرت و تعجب، جذبه و ‌از خود بي‌خود شدن، ايثار و محبت و… و به طور كلي حيطه و چارچوبي است كه آن را اصطلاحاً «دنياي بي‌ابزاري» نام‌گذاري مي‌نماييم.

بنابراين، با تعاريف فوق، عرفان كيهاني (حلقه) از دو بخش نظري و عملي تشكيل مي‌گردد، كه بخش نظري، بر روي پله‌ي عقل و بخش عملي بر روي پله‌ي عشق قرار دارد كه در اين بخش از هيچ‌گونه ابزاري استفاده نمي‌‌نمايد.

اصل 14 عرفان حلقه : عرفان عملی

عرفان عملي، عبارت از شناخت حقيقت جهان هستي از راه كشف و شهود است. به عبارت ديگر، دنيايي است بدون ابزارهاي عقلاني، و ادراكات آن بايد از ارتباط و اتصال با ماورا و كسب آگاهي حاصل شود.

اصل 15 عرفان حلقه : ضرورت عقل

پله‌ي عقل، پايه‌ي فهم پله‌ي عشق است و كليه‌‌ي ادراكات انسان از طريق آن شكل گرفته و از آن‌جا كه كليه‌ي نتيجه‌گيري‌ها بر روي پله‌ي عقل صورت مي‌گيرد، بنابراين، بدون پله‌ي عقل، كمالي حاصل نخواهد شد. در اين صورت، پله‌ي عقل و پله‌ي عشق لازم و ملزوم يكديگر مي‌باشند.

اصل 16 عرفان حلقه : عقل كل

عاقل، عاشق مي‌شود و عاشق عاقل. عشق، پل بين عقل جزء و عقل كل است. به عبارت ديگر، با عقل جزء نمي‌توان به عقل كل پي برد؛ مگر اين كه بر روي پله‌ي عشق ايستاد.

عقل كل

اصل 17 عرفان حلقه : تفکیک مسائل آسمانی و زمینی

در مسایل آسمانی (معنوی) تسلیم و در مسایل زمینی (دنیوی) تلاش، عوامل تعیین‌كننده هستند و مسایل زمینی خود نیز تابع جبر و اختیار است، كه در آن جبر مجموعه‌ی همه‌ی اتفاقاتی است كه از كنترل و اختیار انسان خارج می‌باشد، و تعیین‌كننده‌ی حركت انسان است. جبر به دو قسمت تقسیم می‌گردد:

ـ جبر معلوم (قانونمند): جبری كه می‌توان علت وقوع آن را كشف نمود؛ مانند زلزله كه علت وقوع آن افزایش فشار گازهای لایه‌های زمینی و میزان مقاومت گسل‌ها است و…

ـ جبر مجهول: جبری كه علت وقوع آن كاملاً نامشخص و غیرقابل ردگیری است؛ مانند چگونگی انتخاب محل تولد انسان، نحوه‌ی انتخاب والدین و…

جبر مجهول، عاملی است كه جهان دو قطبی را غیر قابل محاسبه نموده و به فلسفه‌ی حركت انسان معنا داده است. در غیر این صورت، همه‌ی اتفاقات، قابل محاسبه و پیش‌بینی شده و فلسفه‌ی خلقت انسان بی‌معنی می‌گردید

اصل 18 عرفان حلقه : اتصال اصل لاینفک عرفان کیهانی است.

برای بهره‌برداری از عرفان عملی عرفان كیهانی (حلقه)، نیاز به ایجاد اتصال به حلقه‌های متعدد شبكه‌ی شعور كیهانی می‌باشد و این اتصالات، اصل لاینفك این شاخه‌ی عرفانی است. جهت تحقق بخشیدن به هر مبحث در عرفان عملی، نیاز به حلقه‌ی خاص و حفاظ‌های خاص آن حلقه می‌باشد. اتصال به دو دسته كاربران و مربیان ارایه می‌شود،‌ كه تفویضی بوده، در قبال مكتوب نمودن سوگندنامه‌های مربوطه، به آنان تفویض می‌گردد. تفویض‌ها، توسط مركزیت كه كنترل و هدایت‌كننده‌ی جریان عرفان كیهانی (حلقه) می‌باشد، انجام می‌گیرد

اصل 19 عرفان حلقه : انواع اتصال به هوشمندی

دو نوع كلی اتصال به شبكه‌ی شعور كیهانی وجود دارد:

الف. راه‌های فردی (اُدعُونی اَستَجِب لَكُم)21: راه فردی راهی است كه هیچ‌گونه تعریفی نداشته و در آن، شخص به واسطه‌ی اشتیاق بیش از حد خود، به شبكه‌ی شعور كیهانی اتصال پیدا نموده باشد. برای این‌گونه اتصال، وجود اشتیاق زایدالوصفی نیاز است.

ب. راه جمعی(17) (اِعتَصِمُوا بِحَبلِ اللهِ جَمیعاً وَ لاتَفَرَّقُوا)22: راه جمعی راهی است كه در آن فرد در حلقه‌ی وحدت
قرار می‌گیرد. این حلقه، مطابق شكل، سه عضو دارد: شعور كیهانی، فرد متصل‌كننده و فرد متصل‌شونده. با تشكیل حلقه، بلافاصله فیض‌ الهی در آن به جریان افتاده، انجام كار‌های مورد نظر در چارچوب این عرفان با تشكیل حلقه‌های مختلف تحقق می‌پذیرد. برای وارد شدن به این حلقه‌ها، وجود سه عضو ـ شبكه‌ی شعور كیهانی، فرد متصل‌كننده و فرد متصل‌شونده ـ كافی است. در این صورت، عضو چهارم، الله خواهد بود.

عرفان كیهانی (حلقه) بر مبنای راه جمعی (اعتصموا)، ایجاد اتصال نموده، فیض الهی نیز با تشكیل حلقه‌ی مربوط، در آن جاری می‌گردد.

تشكیل این حلقه مطابق شكل زیر صورت می‌گیرد.

اصل 20 عرفان حلقه : تعداد تعیین کننده نیست

فیض حلقه‌ی وحدت از بركت نزدیكی و وحدت حداقل دو نفر ایجاد می‌شود و هر كجا حداقل دو نفر در حلقه‌ی جمع باشند، عضو سوم روح‌القدس (شبكه شعور كیهانی) و عضو چهارم آن خداوند استاصل

برای انجام كار درمانگری، نظر به این‌كه كار درمان صرفاً توسط شعور الهی انجام می‌شود، تعداد نفرات، چه به عنوان درمانگر و چه بیمار، تعیین‌‌كننده نیستند.

اصل 21 عرفان حلقه : شاهد بودن تنها شرط

تنها شرط حضور در حلقه‌ی وحدت، «شاهد»بودن است. شاهد، كسی است كه نظاره‌گر و تماشاچی باشد و در حین نظاره هیچ‌گونه قضاوتی نداشته، هرگونه اتفاقی در حلقه مشاهده نمود، زیر نظر داشته و در حین مشاهده از تعبیر و تفسیر جدا باشد (تعبیر و تفسیر پس از مشاهده).

اصل 22 عرفان حلقه : درخواست فقط از خدا

هنگامی كه انسان درخواستی داشته باشد، مستقیماً از خدا درخواست می‌كند (فَاسْتَقِمُوا اِلیه) ، ولی جواب درخواست او از طریق شبكه‌ی شعور كیهانی (یدالله، روح‌القدس، جبرئیل و… ) پاسخ داده خواهد شد.

اصل 23 عرفان حلقه : رندی

رند به كسی اطلاق می‌گردد كه هم به واقعیت توجه دارد و هم به حقیقت. در عرفان كیهانی (حلقه)، بر اساس مرام رندی، نه واقعیت فدای حقیقت شده و نه حقیقت فدای واقعیت می‌شود.
و رند كسی است كه در واقعیت، به دنبال حقیقت می‌گردد و بالعکس، یا به عبارتی هم قادر به دیدن واقعیت ‌باشد و هم حقیقت.

اصل 24 عرفان حلقه : تسهیلات امانت هستند

در این رابطه، همه‌ی توانایی‌های افراد، از فیض الهی و در حلقه‌ی وحدت شبكه‌ی شعور كیهانی، به عنوان امانت به فرد عطا گردیده است، و كسی حق نسبت دادن آن را به خود ندارد و هر عملی كه منجر به منیّت و شِرك و ایجاد جدایی و كثرت و انحراف فكری شود و توجه افراد را از مسیركمال و روشن‌بینی واقعی ـ كه به معنای روشن‌ دیدن و رسیدن به فهم و درك جهان هستی است ـ منحرف كند، شدیداً تقبیح می‌گردد.

اصل 25 عرفان حلقه : اجتناب از برتری طلبی

هیچ‌كس حق معرفی این اتصال را با نام دیگری غیر از شبكه‌ی شعور كیهانی و یا شعور الهی نداشته، این كار فریب دیگران محسوب شده و باعث سوق آن‌ها به سمت غیر از خدا (اصل اجتناب از من دون‌ الله) و انحراف همگان خواهد شد و همچنین هر عاملی كه فرد اتخاذ نموده تا بدان وسیله خود را مطرح نماید و یا منجر به منیّت و ادعای رجحان و برتری نسبت به دیگران شود، از انحرافات بارز هستند. (اصل اجتناب از اَنَا خَیر مِنه).

اصل 26 عرفان حلقه : دوری از قدرت

هر مسیری كه انسان در مسایل ماورایی دنبال می‌نماید، می‌تواند در دو جنبه‌ی قدرت و یا كمال به كار گرفته شود. در عرفان كیهانی (حلقه)، مسیرهایی كه به قدرت منتهی گردد، مورد نظر نبوده لذا فقط مسیر كمال ارزشمند شناخته می‌شود

اصل 27 عرفان حلقه : کمال، آگاهی و ادراک توان بالقوه ی الهی است

كرامات، مجموعه چیزهایی است كه انسان را به كمال برساند و چیزهایی كه می‌تواند انسان را به كمال ب‌رساند، فقط آگاهی و ادراك توان بالقوه‌ی الهی است؛ یعنی در مسیر كمال از كسی پرسیده نمی‌شود كه چه قدرتی دارد، بلكه پرسیده می‌شود به چه آگاهی‌هایی رسیده و به چه دركی نایل گشته است

اصل 28 عرفان حلقه : شبکه مثبت و منفی و پیامد ها

كلیه‌ی اطلاعات ماورایی كه انسان به دست می‌آورد، یا از «شبكه‌ی مثبت» می‌باشد و یا «از شبكه منفی».
اطلاعات شبكه‌ی مثبت، انسان را در جهت كمال هدایت نموده و راه رسیدن به وحدت را با جهان هستی برای او فراهم می‌نماید. از پیامدهای این هدایت، رسیدن به شادی درونی، آرامش و… است.
اطلاعاتی كه در جهت خودنمایی و منافع شخصی، نحوه‌ی تسلط و نفوذ در دیگران، و فكرخوانی است و كلیه‌ی اطلاعاتی كه نقض ‌كننده‌ی عدالت الهی و ستارالعیوب بودن پروردگار شده و باعث بر هم زدن امنیت خصوصی دیگران شود و ایجاد كثرت نماید، از شبكه‌ی منفی است و شبكه‌ی مثبت، هرگز چنین اطلاعاتی را در اختیار افراد قرار نمی‌دهد.
از پیامدهای استفاده‌ی دانسته یا ندانسته از اطلاعات شبكه‌ی منفی، رسیدن به اضطراب و ناآرامی، افسردگی، ناامیدی، غم و اندوه، احساس تنهایی و… است. گذشته از این موارد، كلیه‌ی اطلاعاتی كه ایجاد ترس و وحشت، دلهره و اضطراب، یأس و ناامیدی، غم و اندوه و افسردگی، و… در انسان كند، چه در خواب و چه در بیداری، قطعاً از شبكه‌ی منفی است

اصل 29 عرفان حلقه : مخفی سازی آگاهی های شبکه مثبت خیانت به بشریت محسوب می‌شود

انسان برای حركت به سمت كمال، به آگاهی‌ها و اطلاعات شبكه‌ی مثبت نیازمند است، از این رو در صورت دریافت، مخفی نمودن و خودداری از ارایه‌ی این اطلاعات و آگاهی‌ها، موجب عقب افتادن انسان از كمال و افزایش خطر سقوط در دام شبكه‌ی منفی شده و این عمل خیانت به بشریت محسوب می‌شود. در نتیجه، كسی كه در این رابطه دریافت‌هایی دارد، مسؤولیت ارایه نمودن آن را به همگان خواهد داشت؛ در غیر این صورت ادعا و یا تظاهر به رسیدن به آگاهی، صرفاً عوام فریبی است

اصل 30 عرفان حلقه : اسرار حق و ستارالعیوب

اسرار حق، اطلاعات محرمانه‌ای است كه افشای آن‌ها نقض‌كننده‌ی عدالت و ستارالعیوب بودن او است، كه افراد اجازه‌ی وارد شدن به حریم آن را ندارند و ورود به آن، فقط با كمك شبكه‌ی منفی امكان‌پذیر است و شبكه‌ی مثبت این اطلاعات را در اختیار كسی قرار نمی‌دهد. (اصل الله عَلیمٌ بِذاتِ الصُّدُور26

اصل 30 عرفان حلقه : اشتیاق

اشتیاق، تنها عامل محرك در راه رسیدن به كمال است و كلیه‌ی دریافت‌های انسان مزد اشتیاق اوست

اصل 31 عرفان حلقه : تسلیم تنها شرط تحقق موضوع حلقه

تسلیم در حلقه، تنها شرط تحقق موضوع حلقه‌ی مورد نظر است؛ در غیر این صورت، باید از توان‌های فردی استفاده شود كه آن نیز محدودیت خواهد داشت

اصل 32 عرفان حلقه : مستقل بودن اتصال و دریافت ماورایی از پارامترهای زمینی

در عرفان كیهانی (حلقه)؛ عوامل انسانی، خصوصیات فردی، شرایط جغرافیایی و اقلیمی، امكانات و توان‌های فردی و… نقشی در ایجاد اتصال و دریافت‌های ماورایی ندارند.
ـ سن، استعداد، سواد، معلومات، نوع تفكرات و اعتقادات و…
ـ ریاضت، ورزش، نوع تغذیه و…
ـ سعی، كوشش، تلاش، اراده، تقلا و…
ـ تخیل و تصور و تجسم و ذكر و مانترا، نماد و سمبل، تلقین و تكرار، تمركز و…
ـ علم اعداد، موقعیت ستارگان، ماه تولد و…

اصل 33 عرفان حلقه : هدایت برای همه انسانهاست

هر انسانی صرف‌نظر از نژاد، ملت، دین و مذهب، تحول‌خواه و كمال‌پذیر بوده، می‌تواند در صراط مستقیم قرار بگیرد.

اصل 34 عرفان حلقه : شعور الهی به هیچ مکملی نیاز ندارد

نظر به این كه شعور الهی نیاز به هیچ مكملی ندارد، لذا چیزی تحت هر نام و عنوان، قابل اضافه كردن به آن نبوده و این موضوع به راحتی قابل اثبات می‌باشد؛ چرا كه با حذف عامل اضافه شده، مشاهده می‌شود كه حلقه‌ی وحدت همچنان عمل می‌نماید و این خود رسواكننده‌ی بدعت‌گذاران و متقلبان خواهد بود، كه در دل این رابطه برای تشخیص حق از باطل وجود دارد. در این رابطه، هیچ‌گونه بدعتی پذیرفته نیست و فقط نشان‌دهنده‌ی میل فرد به خودنمایی و مطرح نمودن خود می‌باشد.

اصل 35 عرفان حلقه : اصالت اندیشه

اندیشه مهم است، نه صاحب اندیشه (اصل اصالت اندیشه

اصل 36 عرفان حلقه : انتخاب آگاهانه

همه‌ی انتخاب‌های انسان، باید از طریق بررسی اندیشه انجام شود (اصل یَستَمِعونَ القَول وَ یَتَّبِعُونَ اَحسَنَه)28

اصل 37 عرفان حلقه : جهان هستی هدفمند طراحی شده است

جهان هستی به دنبال هوشمندی عظیمی ایجاد شده است، لذا می‌بایستی نقشه‌ی عظیمی را دنبال نماید، بنابر این كار عبث و بیهوده از صاحب این هوشمندی محال است

اصل 38 عرفان حلقه : هدف از درمانگری

درمانگری، به عنوان یك روش تجربی برای درك عرفانی موضوع كمال، در راه رسیدن به اهداف زیر مورد استفاده قرار می‌گیرد:
ـ شناسایی و آشنایی عملی با هوشمندی حاكم بر جهان هستی (شعور الهی)
ـ رهایی از گرفتاری در خویشتن
ـ خدمت به خلق و انجام عبادت عملی
ـ شناختن گنج درون و توانایی‌های ماورایی
ـ انسان‌شناسی (به عنوان بخشی از خودشناسی)
ـ حركت در جهت نزدیكی به دیگران و فراهم نمودن امكان وحدت

اصل 39 عرفان حلقه : درمان مستقل از فرد است

نام شاخه درمانی در این مكتب عرفانی «فرا درمانی» است. این نام از دیدگاه این مكتب نسبت به انسان كه دیدگاه فرا كل‌نگری نام دارد، اتخاذ گردیده استاصل
فرا كل‌نگری، نگرشی است نسبت به انسان كه در آن انسان به عظمت و وسعت جهان هستی دیده می‌شود. در این دیدگاه، انسان متشكل است از كالبد‌های مختلف، مبدل‌های انرژی، كانال‌های انرژی، حوزه‌های انرژی، شعور سلولی، فركانس ملكولی و… و بی‌نهایت اجزای متشكل ناشناخته‌ی دیگراصل

انجام كار درمانگری هیچ‌گونه كارما و عكس‌العمل منفی برای انسان نداشته، برای انجام آن نیاز به كسب اجازه از خداوند نیست، زیرا توسط شعور الهی انجام می‌شود، نه توسط درمانگر.

اصل 40 عرفان حلقه : سوگند نامه و حفاظ

درمانگری با مكتوب نمودن سوگندنامه، مبنی بر استفاده‌ی مثبت و انسانی به فرد تفویض می‌شود و با دریافت لایه‌ی محافظ كه درمانگر را در مقابل تشعشعات شعور معیوب سلولی و سایر تشعشعات منفی و تداخل موجودات غیر ارگانیك محافظت می‌نماید، آغاز می‌گردد.

اصل 41 عرفان حلقه : هیچ بیماری غیر قابل درمان نیست

نظر به این كه درمان توسط شعور كیهانی صورت می‌گیرد، درمانگر حق ندارد هیچ نوع از انواع بیماری‌ها را غیرقابل علاج بداند.

اصل 42 عرفان حلقه : درمان راه دور و نزدیک

با توجه به این كه شبكه‌ی شعور كیهانی، مجموعه‌ی هوشمند حاكم بر جهان هستی است، كه در این صورت نه ماده و نه انرژی می‌باشد، لذا بُعد زمان و مكان بر آن حاكم نبوده و درمان از راه دور و نزدیك توسط آن امكان‌پذیر می‌باشد.

اصل 43 عرفان حلقه : درمانگر حق ندارد از بابت درمان چیزی را به خوب منتسب کند

نظر به این كه درمان توسط شعور كیهانی انجام می‌گیرد، لذا درمانگر نمی‌تواند از بابت آن چیزی را به خود منتسب نماید

اصل 44 عرفان حلقه :

در عرفان كیهانی (حلقه)، مسیر اصلی طریقت است كه بر روی این مسیر كه مسیر عمل است، از شریعت و حقیقت بر روی آن دریافت صورت می‌گیرد. و در انتها هر سه بر یكدیگر منطبق می‌گردند. این حركت می‌تواند مطابق شكل زیر باشد و این بدان معنی است كه در جریان عمل، انسان به كاربرد شریعت پی برده و به حقیقت نیز نایل می‌گردد.

منبع: کتاب اصول عرفان حلقه