لزوم پویایی – دریافت آگاهی باید به جریان بیافتد

لزوم پویایی – دریافت آگاهی باید به جریان بیافتد

این مسئله هست که ما اینقدر اصرار داریم که دوستان تو مسئله ی کلاً استفاده از شبکه شعور کیهانی، فعّال باشند، چون که اون برکت های لازم را به همراه خودش میاره… حالا مستر جای خودش، درمانگر جای خودش، هر کسی به هر شکلی که قدمی بر میداره، همین ماجراست، فرقی دیگه نمیکنه ….

و یه موضوعی که ما میتونیم با هم مورد بررسی قرار بدیم اینه که چیزی نباید متوقف بشه، دریافت باید به جریان بیفته، خب؟ دریافت باید به جریان بیفته، کار باید به جریان بیفته. وقتی متوقف شد، از اون طرف هم میاد میاد میاد دیگه نمیشه، یه جایی متوقف باقی میمونه. درست شد یا نه ؟ اینه که احتکار آگاهی یکی از بدترین فُرم هاییست که تو یه آگاهی که ما دریافت کردیم، احتکار آگاهی، احتکار آشکار شدن رحمت الهی و این موضوع یکی از بدترین نوع احتکارهاست و یکی از مضرترین عواملیست که متوقف میکنه ارتباط ما را. برای همینم میگیم که این اطلاعات با اون اطلاعاتی که، آنان که اصرار حق آموختند مُهر کردند و دهانش دوختند، میگیم بابا این اصلا منظور این نیست که باید اطلاعات را احتکار کرد. اصلا اون معنی نیست، معنی اش چیز دیگری بوده، چیز دیگریست. معنی اش اینه که بابا، منصور حلّاج اسرار حق را اومد آشکار کرد، اونهایی که کور دل بودند و اینها و نفهمیدند چی میگه گرفتند و دهانش دوختند. حافظ میگه: جُرمش این بود که اسرار هویدا می کرد.خُب؟ وگرنه اگر قرار باشه که اطلاعات و آگاهی ها راجع به خداوند و راجع به رحمت الهی و اینها، هیچ کس حرف نمی زد، یا هیچ کس اطلاعاتش را به کسی نمیداد تکلیف ما چی می شد؟ تکلیف انسان چی بود؟ و الان خصوصا در این بُرهه که بُرهه خیلی حساسیه، لزوم توسعه ی آگاهی، لزوم تبادل آگاهی به قدری زیاده که در طول تاریخ ما یه همچین بُرهه ای را نداشتیم. به علت اینکه شبکه منفی هم بسیار بسیار گسترده است و اگر این طرفی ها هم بخواهند بگویند آنان که اسرار حق آموختند مُهر کردند و دهانش دوختند، این دو کلمه هم که هی میاد نمیاد اینم چیز نکنند…خُب؟ ضرر زیادی را بایستی متحمّل بشن.
دوره ۳ جلسه ۵ ، قسمت دوم کلاس (۳۵:۵۰

مباحث مرتبط در آرشیو موضوعی