سادگی و ملکوت خدا _ استاد محمد علی طاهری

سادگی و ملکوت خدا _ استاد محمد علی طاهری محمد علی طاهری

“سادگی نعمت بزرگیست و در پیچیدگی باید چقدر زحمت بکشیم تا سادش کنیم.
یک درخت رو باید بیان هرسش کنن، سادش کنن، شاخ و برگهای اضافیش رو بزنن تا رشد بکنه. خب حالا سادگی مشکلتره یا پیچیدگی؟
بنابراین ذهن ساده قابلیت رشد داره.
ذهن پیچیده توی پیچیدگی خودش اینقدر میپیچه میپیچه مثل چیزی که میتند،در خودش میتند و اینقدر تنیدگی پیدا میکنه که دیگر نمیدونه باید چکار بکنه؟
و آخر به چه کنم چه کنم میفته.
ذهن ساده کمتر به چه کنم چه کنم میفته.
شما اگر دقت کرده باشید میگن هر کس خیلی زرنگه همیشه یک پاش توی چاله هست.
به دلیل همین پیچیدگی که آخر خودش تو چیزی که میپیچه گیرمیکنه .”
استاد طاهری

مباحث مرتبط در آرشیو موضوعی