دانلود کلیه دوره های صوتی عرفان حلقه

دانلود کلیه فایل های صوتی دوره های عرفان حلقه تدریس شده توسط استاد محمدعلی طاهری

این مجموعه شامل موارد زیر می باشد (لینک دسترسی و دانلود در پایین):

 1. فایل های صوتی دوره فرادرمانی
 2. فایل های صوتی دوره دو
 3. فایل های صوتی دوره سه (کنترل ذهن)
 4. فایل های صوتی دوره چهار
 5. فایل های صوتی دوره پنج
 6. فایل های صوتی دوره شش
 7. فایل های صوتی دوره هفت
 8. فایل های صوتی دوره هشت
 9. فایل های صوتی دوره تشعشع دفاعی
 10. فایل های صوتی دوره فراپزشکی
 11. فایل های صوتی دوره سایمنتولوژی
 12. فایل های صوتی دوره مستری

برای دسترسی و دانلود مجموعه فایل های صوتی عرفان حلقه از گوگل درایو اینجا کلیک کنید