خواب _ استاد محمد علی طاهری

خواب _ استاد محمد علی طاهری محمد علی طاهری

“وارد عصری شدیم که خواب تحت الگوی حساب شده ای میشه یک فرصتی برای ارتباط ،نه مثل الان که خواب وقت تلف شده هست
خواب یعنی حدود یک سوم عمر هدرشده هست ولی قرار نبوده که اینطور باشه
در خواب سنسورهای واقعیت سنجی تعطیل میشه،سنسورهای حقیقت سنجی تازه فعال میشه
ولی در واقع باید با اون برنامه های نرم افزاری ،با اون مسائلی که هست حالا هدایت بشه، جهت یافته بشه،چیزهایی رو که دیگه میدونید پیدا بکنیم.”
استادِ شهید، محمد علی طاهری

مباحث مرتبط در آرشیو موضوعی