به یاد استاد محمد علی طاهری _ بهمن 1395

به یاد استاد محمد علی طاهری _ بهمن 1395 محمد علی طاهری

به یاد استاد محمد علی طاهری؛
«انسان کاملِ عصر هوشمندی»
که پس از تحمل قریب به 4 سال شکنجه و زندانی توسط حکومت جمهوری اسلامی ایران،
کالبد فیزیکی اش را با اختیار خویش در تاریخ دی ماه 1393 ترک گفت.
و حکومت همچنان بر مرگ او سرپوش میگذارد.
و البته که حقیقت همیشه بر حق بینان آشکار است.

مباحث مرتبط در آرشیو موضوعی