برای نسل بعد _ استاد محمد علی طاهری

برای نسل بعد _ استاد محمد علی طاهری محمد علی طاهری

“ما یک جایی واقع شدیم که آلودگیهای چندین هزار سال پشت سر ما خوابیده..
درواقع شما بار گناهان گذشته رو بدوش کشیدید..
کاری که ما میکنیم ارزش واهمیت بسیار زیادی داره…
اگر امروز هممون برگردیم به روز اولی که با این قضیه آشنا شدیم.البته با تجاربی که همین الان داریم،برگردیم عقب بگن اینی که رفتی این بود،
حالا میخوای دوباره بری؟..”
استاد محمد علی طاهری

مباحث مرتبط در آرشیو موضوعی