استاد محمدعلی طاهری

زندگینامه استاد محمد علی طاهری

استاد محمد علی طاهری اول فروردین سال ۱۳۳۵ خورشیدی در کرمانشاه دیده به جهان گشود.

در کودکی و نوجوانی، زمانهای طولانی را به مشاهده آسمان سپری میکرد و همواره پرسش هایی ذهن او را به خود مشغول میکرد اما پاسخی برای آنها نمی یافت و گاهی این اشتیاق به دانستن به حدی زیاد میشد که در قالب جسم نمیگنحید و به اصطلاح خودش به مرز جامه دران میرسید.

حدود بیست سال سن داشت که در کمال حیرت، در کسری از ثانیه دریافت که با حجم وسیعی از اطلاعات روبروست و به طرزی غیر معمول پاسخ پرسش های عمیق خود رامی داند، بی آن کسی به او آموخته باشد.

این آغاز دریافت های شهودی یا در اصطلاح الهامات او بود. پس از آن متوحه شد که دستمایه راه یافتن به منبع اصلی و کلی همه علوم و اطلاعات هستی اشتیاق است او متوجه شد که معمولا در ابتدا پاسخ این اشتیاق به نحویست که آگاهی هایی که جنبه ی قدرت نمایی دارند، آمیخته با آگاهی های ارزشمند و رشد دهنده در ذهن فرد مشتاق جاری میشوند والبته او نیز از این قاعده مستثنی نبود.

یک دهه طول کشیدتا با بررسی دقیق دریافت هایش اطلاعاتی را که جنبه ی قدرتی داشته و بی تاثیر و یا مانع رشد و کمال هستند را شناسایی کند، دست رد زدن به سینه ی منبع الهامات قدرتی کار آسانی نبود ولی او که به دنبال حقایق هستی بود موفق شد به انجام این کار شد. دهه دیگر به از سر گذراندن تجربه های فردی دررابطه با آگاهی های ارزشمند برای نوع بشر سپری شد. راه حل دغدغه ی اصلی بشریت، یعنی سلامتی و مقابله با بیماری در اشتیاق های او پاسخ یافت. هر انسانی که از تنش در جسم و روان وذهن رنج میبرد و از درمان ناامید بود، اکنون با قدرت الهی که در دستان او بود می توانست به شفای بدون استفاده از روشهای درمانی معمول امید داشته باشد. آگاهیهای دریافت شده توسط اوعلاوه بر کاهش درد ها و تنش های جسم، ذهن و روان، امکان ورود به حیطه های خود شناسی و هستی شناسی را که در طی اعصار و قرون دغدغه ی اغلب عرفا و متفکرین و افراد صاحب بصیرت بوده است را فراهم میسازد.

پس از یک دهه تثبیت این نوع توانمندی، اکنون او در برابر این پرسش قرار داشت که آیا این آگاهی ها و قابلیت ها را تنها برای خود می خواهد. ویا آن قدر رشد یافته که قادر باشد در کمال سخاوتمندی هر انسانی را در آن شریک کند؟ دغدغه ی بزرگ او همواره گرفتاریهایی بود که بشریت با آن دست و پنجه نرم میکرد،پس اکنون پاسخ او به این پرسش معلوم بود.

او بی هیچ تبلیغاتی به انتقال آموزه ها و تفویض توانمندیهایش به مشتاقان پرداخت ونتیجه ی حدود یک دهه آموزش سخاوتمندانه ی او آنست که امروز کمتر کسی در کشور ایران زندگی میکند که نام «استاد محمد علی طاهری» را که اکنون با نام مکتب عرفانی او «عرفان حلقه» و روش درمانی ارائه شده توسط او«فرادرمانی» قرین است نشنیده باشد، و هر کشوری که ایرانیان در آن حضوری جدی دارند نیز از این موضوع مستثنی نیست.

از خصوصیات شیوه ی معنوی او اینست که تا کسی تحت آموزش مستقیم این آموزه ها قرار نگیرد و آنها را به صورت عملی مورد آزمایش قرار ندهد، نخواهد توانست در مورد آن اظهار نظر درستی داشته باشد. 

در این سال ها افراد زیادی از تمام اقشار و گروهها و اغلب با تحصیلات دانشگاهی جذب آموزه های استاد طاهری شده اند و نوبت آنهاست که درسهای فراگرفته را به دیگران برسانند و در زمینه های مختلف علمی، مذهبی و عرفانی به شبهات ایجاد شده پاسخ دهند تا هم این رحمت الهی در دسترس همگان قرار گیرد و هم از ابهاماتی که عده ای آگاهانه یا نا آگاهانه پیرامون ایشان ایجاد کرده اند پرده برداشته شود.