ارتقا _ استاد محمد علی طاهری

ارتقا _ استاد محمد علی طاهری محمد علی طاهری

“اگر یک انقضاهایی پیش میاد ، یک اشکالاتی پیش میاد ، این اشکالات دلایل فنی و
کارشناسی خودش رو داره ، موقعش رسیده که ارتقاء بدیم ،ندادیم
موقعش شده که یک چیز دیگری اتفاق بیفته نیفتاده…
اونجایی که به اختیار من مربوط میشه حواله به (عالم بالا) نکنم.”
استاد طاهری

مباحث مرتبط در آرشیو موضوعی