ابن ملجم _ استاد محمد علی طاهری

ابن ملجم _ استاد محمد علی طاهری محمد علی طاهری

“اونها که پیشاهنگ هستند،اونهایی که جلوتر دارن میان مسلما یک سختی هایی رو دارن به هر حال اگر که ما خواهان پیشرفت بشر باشیم لازم میشه پی حماقت رو هم به تنمون بمالیم .پی تحقیر رو هم به تنمون بمالیم.
….بعضی ها ناآگاهند،بعضی ها آگاهند،بعضی ها عِناد آشکار دارند.عناد آشکار مثل فرعون و بعضی ها فرض کنید اگر در مقابل حق ایستاده اند به نام حق جلوی حق می ایستند….
بزرگترین مشکل این نیست که کسی نادان باشه.هیچ آدم نادانی به علم ضربه نزده اینقدر که علما ضربه زدند!
کسانی جلوی راه رو گرفتن که عالم بودند و اونقدر که علما به پیشرفت علم ضربه زدند جاهلها ضربه نزدند.ولی هیچوقت نتوستند پیروز بشن، هیچوقت نتوستند و همیشه با روسیاهی تمام در نهایت عقب نشینی کردند…”
استاد محمد علی طاهری

مباحث مرتبط در آرشیو موضوعی