کنار رفتن تعاریف _ استاد محمد علی طاهری

کنار رفتن تعاریف _ استاد محمد علی طاهری محمد علی طاهری

“اون چیزهایی که نیاز به خنثی کردن داشته باشه ،شما بخشیش رو مجهزید،بخشیش رو هم در زمانهای خودش مجهز میشید….
این مسئله زیاد دور نیست و انسان با یک سرعت فزاینده ای داره متوجه میشه که از یک عامل هوشمندی میتونه استفاده بکنه، حالا مثبت/ منفی ….
به هر منزله ای و با هر بهانه ای….
تعاریف کمال و قدرت و دیگه این چیزها میره کنار..
افراد دیگه آگاهانه میرن سراغ این قضایا و موضعشون رو مشخص میکنن که چگونه میخوان از این قضایا استفاده بکنن…”
استاد محمد علی طاهری

مباحث مرتبط در آرشیو موضوعی

کنار رفتن تعاریف _ استاد محمد علی طاهری - آرشیو عرفان حلقه