کلاس بی کلاسی _ استاد محمد علی طاهری

کلاس بی کلاسی _ استاد محمد علی طاهری محمد علی طاهری

“بعد از یک مدت هم که بحث کلاس بی کلاسی، حرکت آزاد که افراد دریافت آزاد داشته باشند و هر کسی
با دریافتهایی که داره و با پایه و برنامه ای که ریخته شده بتونه حرکت بکنه…
.. گروه اول افرادی که کلاس بی کلاسی رو رسیدند هم اکنون در چهار گوشه دنیا مشغول دریافتهاشون هستند.
گروه بعدی انشالله دوستان عزیز در جمع حاضر خیلی از عزیزان میپیوندند…
… و دریافتهای آزاد و حرکت مستقل و البته با پایه ریزی که میکنیم ..
و در اون سطح و سطوح دیگه دریافتها برای این افراد قابل تفکیکه که کدوم از شبکه منفیست کدوم از شبکه مثبت؟..”
استاد طاهری

مباحث مرتبط در آرشیو موضوعی

کلاس بی کلاسی _ استاد محمد علی طاهری - آرشیو عرفان حلقه