منجی _ استاد محمد علی طاهری

منجی _ استاد محمد علی طاهری محمد علی طاهری

“…اگر بشر فوق لیسانس نگیره یه استاد دوره دکترا بیاد چه کار کنه؟..
…آیا میتونن از این استاد استفاده بکنن؟..
….این مسئله یه جوری لازم و ملزوم همدیگه هستن که ما بتونیم از محضر موعود استفاده بکنیم…
..همه اینها آمادگی هایی میخواد..همین که ما بگیم مهدی بیا کافی نیست…
..آیا 313 نفر هستند که به دوره فوق لیسانس بشریت رسیده باشند به نظر شما؟..
….قراره کار بزرگی انجام بشه، قراره تمام آگاهی های بشر جمع بشه/ نتیجه گیری بشه/جمع بندی بشه/ به یک نمود عملی برسه…
..اینها برای جمع بندی هایی میان ،برای بحث بازی نیست…
…ما چه آمادگی هایی باید داشته باشیم؟ ما فقط باید بشینیم بگیم که مهدی بیا؟..
…مسلما اینطوری نیست و ما هم مورد بازخواست هستیم…
…شما چه کردید؟چه آمادگی دارید؟ چی بلدین؟ چی یاد گرفتین؟اون فوق لیسانستون کجاست؟
…این موضوعیست خیلی جدی که به طور ویژه و تخصصی بایستی مورد ارزیابی قرار بگیره….”
استاد محمد علی طاهری

مباحث مرتبط در آرشیو موضوعی

منجی _ استاد محمد علی طاهری - آرشیو عرفان حلقه