فریب شبکه منفی _ استاد محمد علی طاهری

فریب شبکه منفی _ استاد محمد علی طاهری محمد علی طاهری

“خیلی باید حواسمون جمع باشه، این زمین خوردنه ممکنه بلند بشیم ولی دیگه اون چیزها تا دوباره بیان جاریش بکنن به اون صورتی که اول روان بود ،کار مشکل تره.
خلاصه این ماجرا رو دست کم نگیریم و تو ارتباطات افکار اغواکننده میاد،مسائلی میاد که میخواد بگه که ببین تو اصلا فرق میکنیا و یک جوری یکی از ترفندها اینه.یکی از ترفندها اینه که فرد رو جداش کنه از مجموعه..بگه تو اصلا رفتی به یک جایی رسیدی که حالا بقیه اصلا باید…بالاخره با یه ترفندی فرد رو جداش میکنه.فریب میده…”
شهیدِ شاهد، استاد محمد علی طاهری

مباحث مرتبط در آرشیو موضوعی

فریب شبکه منفی _ استاد محمد علی طاهری - آرشیو عرفان حلقه