دریافت آگاهی در روح جمعی و ارتباط ویژه_استاد طاهری

دریافت آگاهی در روح جمعی و ارتباط ویژه_استاد طاهری محمد علی طاهری

استاد محمد علی طاهری: “….خیلی درسها دیگه روی این شبکه های ” روح جمعی ” در واقع رد و بدل میشه..چیزی که البته سالهاست به یک صورت تجربه اش کردیم…”

مباحث مرتبط در آرشیو موضوعی

دریافت آگاهی در روح جمعی و ارتباط ویژه_استاد طاهری - آرشیو عرفان حلقه