خدا بودن _ استاد محمد علی طاهری

خدا بودن _ استاد محمد علی طاهری محمد علی طاهری

“در عین اینکه هیچ چیز هستیم ،همه چیز هستیم…..
در عین هیچ چیز بودن ، “خدا” هستیم…
این یکی از ادراکاتیست که لازمه بهش برسیم و انشالله میرسم..ادراک هیچ بودن و همه چیز بودن”
استاد محمد علی طاهری

مباحث مرتبط در آرشیو موضوعی

خدا بودن _ استاد محمد علی طاهری - آرشیو عرفان حلقه