تکذیبیه _ استاد محمد علی طاهری

تکذیبیه _ استاد محمد علی طاهری محمد علی طاهری

“معاندین در صدد گرفتن اعترافاتی از این جانب مبنی بر شیطانی و انحرافی بودن آموزه های عرفان کیهانی هستند…
تا با پخش آن در صدد فراهم کردن فاز جدیدی از حملات علیه مجموعه عرفان کیهانی باشند…
اعلام میکنم پخش هرگونه اعترافی از این جانب علیه عرفان کیهانی فاقد اعتبار است ولو اینکه در سایت شخصی و ظاهرا به میل و رضایت خودم صورت گرفته باشد…
زیرا به طور قطع تحت فشارها و تهدیدهای گوناگون مجبور به همکاری در این زمینه شده ام و لازم است که هیچ گونه توجهی به آن صورت نگیرد…..”
استادِ شهید، محمد علی طاهری

مباحث مرتبط در آرشیو موضوعی

تکذیبیه _ استاد محمد علی طاهری - آرشیو عرفان حلقه