ترم یک- رحمت عام الهی – عشق یکسان ناز درویش و توانگر میکشد

ترم یک- رحمت عام الهی – عشق یکسان ناز درویش و توانگر میکشد محمد علی طاهری

دوره یک – جلسه دوم
– شعور الهی برای جاری شدن رحمت عام الهی
– گناهکار یا بیگناه بودن ، مسلمان یا غیرمسلمان بودن، ایرانی یا غیرایرانی بودن، پاک
. یا ناپاک بودن ، هیچ تفاوتی در استفاده از رحمانیت عام الهی ندارد
عشق یکسان ناز درویش و توانگر میکشد
این ترازو سنگ و گوهر را برابر میکشد
– در استفاده از رحمانیت عام الهی، اولویت با گناهکاران و ناپاکان و کسانی که مشکل
(دار هستند، است، کسی که در ظلمت است بیشتر نیاز دارد.( من الظلمات الی النور
– برخی افراد با تصوری اشتباه بر این باورند که عبادات فردیشان باعث برتری انها نسبت به دیگران می‌شود و برایشان جای سوال است که چطور گناهکاران و …می‌توانند مانند آنها از شعور الهی استفاده کنند. در صورتی که عبادات فردی یا گناهکار بودن افراد هیچگونه تاثیری در استفاده از رحمانیت عام الهی ندارد و برای تمام افراد یکسان  می باشد
بر من بهشت ار به طاعت بخشی
این مزُد بود، لطف و عطای تو کجاست ؟
ما در اینجا با لطف و عطای الهی که همان رحمانیت عام الهی است سروکار داریم
داستان شیطان برای بیان یک سری درس‌ها است و گرنه شیطان همان هوشمندی منفی( شبکه منفی) است و درس شیطان بیانگر این حقیقت است که حتی اگر عزیز خدا هم باشیم اما دچار غرور و منیت بشویم
.به محضی که بگوییم : من از او بهترم ( انا خیر منه) باید منتظر سقوط باشیم
www.interuniversalism.us
www.interuniversalism.org
عرفان‌حلقه(کیهانی)، استادمحمدعلی‌طاهری

مباحث مرتبط در آرشیو موضوعی

ترم یک- رحمت عام الهی - عشق یکسان ناز درویش و توانگر میکشد - آرشیو عرفان حلقه