تعاریف جدید _ استاد محمد علی طاهری

تعاریف جدید _ استاد محمد علی طاهری محمد علی طاهری

“حالا تازه میریم به یک جایی که خیلی حرفها میخواد مطرح بشه که در واقع همه اون صحبتهای قبلی دوباره به نوعی دست دو میشه
و همه اون صحبتهای قبلی در واقع با تعاریف جدید همشون به نوعی میبینیم که بچه گانه بوده…”
استاد شهید
محمد علی طاهری

مباحث مرتبط در آرشیو موضوعی

تعاریف جدید _ استاد محمد علی طاهری - آرشیو عرفان حلقه