رفتار کثرت آفرین _ استاد محمد علی طاهری

رفتار کثرت آفرین _ استاد محمد علی طاهری محمد علی طاهری

“و در این خصوص هم ما حق قضاوت نداریم که بیایم به یکی بگیم که تو جمع و اینجا و اون جا که فلانی تشعشعش منفی هست .یعنی شبکه منفیه، فلانی شبکه مثبته..اینها کثرت میاره و تازه اگر باشه ،ما مکلفیم که به اون فرد کمک بکنیم…هدف همین بود دیگه؟…هدف این بود که بیایم به هم کمک بکنیم که اون تشعشعات وجودی همدیگر رو بسازیم….
اگه قرار باشه فردا بعد راه بیفتیم بگیم که آی این طرف محور وجویش منفیه، اون محور وجودیش مثبته،دوباره برمیگردیم به مسائل کثرت آفرین،در حالیکه ما میخوایم بریم به سمت مسائلی که بین ما وحدت ایجاد کنه….
ممکنه ما هم طوری برخورد بکنیم، طوری مطرح بشه،طوری به جریان بیفته که اون فرد هم فکر بکنه که ما میخواهیم بکوبیمش، ولی اگر من مطئن بشم که اگر شما چیزی رو میفرمایید سو نظر ندارید در موردِ من، من اون رو به کار میبرم. ولی الان ممکنه فضا اینجوری باشه که تصور بشه که شما میخواید یک انتقاد بیخود بکنید یا بکوبیدش ..”
استادِ شهید محمد علی طاهری

مباحث مرتبط در آرشیو موضوعی

دوره های عرفان حلقه

عرفان حلقه