امانتداری و سوگندنامه _ استاد محمد علی طاهری

امانتداری و سوگندنامه _ استاد محمد علی طاهری محمد علی طاهری

“ما نه تنها باید در مورد خودمون، بلکه باید در مورد دوستانمون و عزیزانی که با ما نزدیک هستند،شاید یک موقعی ،یک تذکرِ ما بتونه جلوی یک انحرافی رو ،جلوی یک سقوطی رو بگیره،
باید جویا باشیم، باید سوال کننده باشیم…
ما در پیشگاه خداوند سوگند یاد کردیم،در واقع شاید ندونیم چه کار کردیم.معمولا(متاسفانه)ما در قبال این سوگند خیلی احساس چیزی نداریم.”
استاد شهید،
محمد علی طاهری

مباحث مرتبط در آرشیو موضوعی

دوره های عرفان حلقه

عرفان حلقه